Doe sociaal:
Fast Flying Ferry

Fast Flying Ferry moet doorstart kunnen maken

De boodschap is duidelijk aan de provincie Noord-Holland: “Voorkom het doorsnijden van de navelstreng tussen Amsterdam en Velsen”. Die boodschap is afkomstig van 15 organisaties, aanleiding hiervoor is het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om de draagvleugelbootverbinding, ook wel de Fast Flying Ferry genoemd, met ingang van 1 januari 2014 om financieel-economische redenen te stoppen.

Overleg

Op initiatief van de gemeente Velsen is er overleg gevoerd tussen de gemeenten Velsen en Zaanstad, Haven Ondernemersvereniging IJmond (HOV IJmond), Havenbedrijf Amsterdam, Holiday Inn IJmuiden, Iskes Towage en Salvage, Connexxion Water, KVSA, Maritiem College Velsen, MKB-IJmond, Nova College Maritieme Academie, ROVER Haarlem en omstreken, Stichting IJmond Bereikbaar, het Technische College Velsen en de initiatiefnemer van de petitie tegen het opheffen van de draagvleugelboot. Daarnaast hebben ook de ANWB, ATCB en de gemeente Beverwijk aangegeven mee te willen denken over hoe de bootverbinding te behouden is.

Petitie

Via de website Petities.nl zijn 4273 ondertekeningen geregistreerd en de Facebookpagina ‘De Fast Flying Ferry moet blijven’ telt momenteel reeds 896 likes. Daarnaast is het besef groot dat als deze verbinding doorbroken wordt, de kans zeer klein dat dit ooit nog een vervolg zal gaan krijgen.

Oplossing

Bij de bijeenkomst is natuurlijk gekeken naar de mogelijkheden om de kosten van de bootverbinding extreem te verminderen en de inkomsten juist te verhogen. Gezien de kennis en ervaring van de aanwezigen op het gebied van maritiem, marketing en toerisme is het vertrouwen groot dat er een creatieve oplossing mogelijk moet zijn. Naar verwachting is in medio juni 2013 een overzicht van de argumenten, kansen en mogelijkheden beschikbaar voor presentatie.