Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Netwerken in Noord-Holland

Er zijn vele regionale netwerken te vinden die ondernemers ondersteunen, zoals Noord-Holland Noord (NHN). NHN is een ontwikkelbedrijf dat is gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en wil daarnaast de huidige bedrijvigheid te behouden. NHN ondersteunt iedereen die wil ondernemen in de provincie Noord-Holland, door partijen bij elkaar te brengen die hierbij betrokken zijn. Hierbij gaat het naast ondernemers om investeerders en overheden. NHN houdt zich bezig met alle zaken die ondernemers aangaan, van infrastructuur tot vergunningen. NHN is gericht op bedrijven in noordelijke deel van de provincie.

Kamer van Koophandel

Daarnaast zijn in Noord-Holland allerlei verschillende netwerken voor jonge en startende ondernemers te vinden. Via de website van de Kamer van Koophandel zijn deze eenvoudig te vinden en te benaderen. Hierbij gaat het om verenigingen en stichtingen die eens in de maand informele en formele bijeenkomsten houden, om van elkaars ervaringen te leren en om het eigen netwerk uit te breiden. Dit levert inspiratie op en zorgt daarnaast voor een groot lokaal draagvlak. Vrijwel elk dorp heeft een eigen ondernemers- of handelsvereniging. In Alkmaar en Amsterdam zijn kantoren van de Kamer van Koophandel gevestigd. Ook hier worden verschillende activiteiten georganiseerd om ondernemers te ondersteunen en te stimuleren.

online

Ondernemer
Consumenten-knop