Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Ondernemen in Noord-Holland

Het aandeel MKB (midden- en kleinbedrijf) in Noord-Holland ligt op het gemiddelde voor Nederland. Ongeveer 60% van de Noord-Hollandse werknemers werkt voor het MKB. Met name in de handel en horeca en overige dienstverlening is het MKB sterk vertegenwoordigd. In Noord-Holland zijn vele ZZP’ers aanwezig, deze hebben zich verenigd in allerlei regionale netwerken.

Groei

In de afgelopen tijd is het aantal bedrijfsvestigingen in Noord-Holland veel hoger geweest dan in Nederland in het geheel. Deze groei was voornamelijk te vinden in de financiële sector en in de zakelijke dienstverlening. Ook in de bouwnijverheid was de bedrijvengroei behoorlijk. De regio Groot-Amsterdam is groeikoploper, hier vindt bijna 60% van de bedrijfsoprichtingen plaats. De regio Haarlem blijft enigszins achter. In Amsterdam vonden overigens ook de meeste bedrijfsopheffingen plaats.

Bedrijventerreinen

De provincie stimuleert bedrijvigheid waar mogelijk, met name door het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen en het herstructureren en promoten van bestaande bedrijventerreinen. Dit zorgt ervoor dat er een ruim en gedifferentieerd aanbod van bedrijventerreinen te vinden is. Met name innovatie wordt gestimuleerd, omdat de provincie zich bewust is van de kracht van de kenniseconomie.

online

Ondernemer
Consumenten-knop